Regulamin

Regulamin Karpiowej Ligi Mistrzów

 1. Wstęp
  1.1. organizatorem zawodów o nazwie „International Carp Champions League” dalej nazywanych ICCL,
  jest Fundacja Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie z siedzibą w Czeczewo przy ul. Spacerowa 22.
  1.2. ICCL jest imprezą międzynarodową i udział w niej może brać drużyna z dowolnego kraju na świecie
  1.3. każdy zainteresowany startem przed zgłoszeniem się do udziału zobowiązany jest do zapoznania
  się niniejszym regulaminem, a także zaakceptowania jego warunków podpisując oświadczenie
  otrzymane od organizatora
  1.4. zawody ICCL odbywają się na żywej rybie, co oznacza, że każda ryba po zważeniu wraca do wody.
  Wszystkie drużyny zobowiązują się do jak najlepszego obchodzenia się z rybami na czas ich ważenia i fotografowania
  1.5. drużyny na czas trwania zawodów mogą biwakować na terenie łowiska korzystając z namiotów,
  przyczep kempingowych oraz kamperów, pod warunkiem, że regulamin łowiska nie mówi inaczej
  1.6 odwiedziny na stanowiskach przez osoby spoza listy startowej w trakcie zawodów mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą sędziego głównego
  1.7. opuszczenie terenu łowiska przez zawodników i team runera, możliwe jest tylko za zgodą sędziego głównego
  1.8. ze względu na fakt, że ICCL odbywa się na 17 różnych zbiornikach, które w swoich regulaminach
  mogą mieć istotne ograniczenia względem niniejszego regulaminu, organizator zobowiązuje się do
  poinformowania drużyn o tych ograniczeniach drogą mailową nie później niż dwa miesiące przed
  zawodami, które takie zmiany mogą posiadać.
  1.9. w trakcie zawodów finałowych wszystkie pontony i łodzie zostaną wyposażone w nadajniki GPS
  dzięki czemu ułatwi to sędziowanie, a drużyny za pomocą aplikacji w telefonie łatwiej będą mogły
  nawigować po swoim sektorze
 2. Zgłoszenia drużyn i wpisowe
  2.1. Udział w zawodach mogą brać drużyny dwu osobowe lub trzy osobowe z tak zwanym team
  runerem.
  2.2. częścią drużyny może być osoba pełnoletnia bez względu na kraj pochodzenia
  2.3. nieletni mogą być częścią drużyny i brać udział w zawodach tylko pod opieką opiekuna prawnego, lub opiekuna pełnoletniego który uzyskał pisemną zgodę na opiekę nad nieletnim od opiekuna prawnego.
  2.4. Brak dolnej granicy dla nieletnich
  2.5. team runer ma pełne prawa zawodnicze
  2.6. zgłoszenia drużyn dokonujemy drogą mailową na adres: mk.pomzw@gmail.com
  2.7. w zgłoszeniu podajemy nazwę drużyny, kapitana drużyny, drugiego zawodnika oraz team runera,
  jednak nie ma takiego obowiązku żeby drugi zawodnik i team runer byli zgłaszani od razu. Istnieje
  możliwość dopisania ich w innym terminie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia eliminacji w której startuje
  drużyna.
  2.8. Przy zgłaszaniu drużyny podajemy województwo do którego przypisana jest eliminacja w której chce wystartować zgłaszana drużyna. Każda drużyna ma możliwość zmiany zbiornika eliminacji na inny informując o tym organizatora drogą mailową, pod warunkiem, że eliminacja na którą chce się przenieść drużyna ma jeszcze wolne miejsca.
  2.9. drużyna po zgłoszeniu dostaje maila zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji , numer rachunku
  bankowego na który należy dokonać płatności za udział w zawodach, regulamin, oświadczenie o
  zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacją, oświadczenie o RODO,
  2.10. wpisowe za udział w zawodach ICCL to 2500 PLN od drużyny
  2.11. drużyna po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rejestracji będzie miała 14 dni na wpłacenie zaliczki w kwocie 1500 PLN,(można wpłacić całą kwotę) brak wpłaty zaliczki w terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy, o czym drużyna zostanie poinformowana drogą mailową, a w jej miejsce wchodzi kolejna drużyna z listy rezerwowej
  2.12. pozostałą kwotę drużyna musi wpłacić nie później niż 60 dni przed startem eliminacji w której
  zdecydowała się wystartować
  2.13. w przypadku nie wpłacenia pozostałej części wpisowego w terminie 60 dni przed startem eliminacji drużyna zostaje wykreślona z listy, a zaliczka przepada. W miejsce wykreślonej drużyny wchodzi kolejna z listy rezerwowej
 3. 2.14. w przypadku wycofania się drużyny po wpłaceniu zaliczki, zaliczka przepada , a w jej miejsce
 4. wchodzi drużyna z listy rezerwowej
 5. 2.15. drużyna która wpłaciła całą kwotę 2500PLN z jakiegoś powodu wycofa się z udziału w eliminacjach
 6. dostaje zwrot w kwocie 1500 PLN a jej miejsce zajmuje drużyna z listy rezerwowej
 7. 2.16. w przypadku gdyby organizator odwołał zawody, wszystkie wpłaty wracają na konto z którego
 8. zostały wpłacone, a drużyny dostaną stosowne potwierdzenie droga mailową
 1. Eliminacje
  3.1. eliminacje będą odbywać się na 16 zbiornikach wskazanych przez organizatora
  3.2.w każdej eliminacji wystartuje 15 drużyn, które zgłoszą się do zawodów
  3.3. każda drużyna ma prawo startować w dowolnej ilości eliminacji
  3.4. każda eliminacja będzie odbywała się w innym terminie wskazanym przez organizatora
  3.5. w zależności od wielkości i ukształtowania zbiornika poszczególne eliminacje będą się odbywały w formie rzutowej bądź wywózki.
  3.6. o formie w jakiej odbywać się będą dane eliminacje organizator poinformuje zawodników wcześniej w swoich ogłoszeniach na posiadanych portalach lub stronach www
  3.7.w przypadku zawodów rzutowych markierowanie tylko za pomocą bojek rzutowych drużynie
  przysługują maksymalnie dwie takie bojki
  3.8. czas trwania zawodów eliminacyjnych to 3 doby zawsze od czwartku do niedzieli.
  3.9. każda eliminacja będzie się zaczynała w czwartek od rejestracji drużyn w punkcie sędziowskim w
  godzinach 7.00-9.00
  3.10. Po zakończonej rejestracji drużyn nastąpi oficjalne otwarcie zawodów od krótkiego przemówienia sędziego głównego w którym pokrótce przypomni najważniejsze rzeczy z regulaminu
  3.11. o godzinie 9.30 nastąpi losowanie stanowisk, po którym drużyny rozjadą się na wylosowane
  stanowiska
  3.12. od godziny 10.00 drużyny mogą rozpocząć nęcenie, zarzucanie/ wywożenie zestawów
  3.13. w niedzielę o godzinie 10.00 następuje zakończenie wędkowania, po tym terminie sędziowie nie będą przyjmowali zgłoszeń o złowionych rybach
  3.14. o godzinie 11.00 wszystkie drużyny spotykają się w punkcie sędziowskim, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
  3.15. Trzy najlepsze w w każdej eliminacji drużyny awansują do finału ICCL, rozgrywanego w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora po zakończeniu wszystkich eliminacji.
  3.16. o miejscu w klasyfikacji generalnej decydować będzie waga trzech największych ryb
  3.17. w przypadku identycznej wagi o wyższym miejsc decyduje kolejno waga większej ryby
  3.18. o godzinie 12.00 nastąpi oficjalne zakończenie zawodów
  3.19. organizator ICCL zastrzega sobie prawo, że w dowolnym momencie może zmienić miejsce
  rozgrywania poszczególnych eliminacji bez podawania przyczyny.
 2. Finał
  4.1. finał odbędzie się na jednym zbiorniku wskazanym przez organizatora
  4.2. w finale wystąpi 48 drużyn, które wywalczyły sobie prawo udziału w eliminacjach będących
  integralną częścią ICCL.
  4.3. drużyna która awansowała do finału, może dokonać dwóch zmian w składzie z tym zastrzeżeniem że wymianie mogą ulec jeden zawodnik i/ lub team runer. Każdą taką zmianę należy zgłosić organizatorowi drogą mailową.
  4.4. zmiana w składzie drużyny przed finałem skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej na
  drużynę w kwocie 1000zł za każdą zmianę. Kwota ta musi być wpłacona na konto organizatora do dnia rozpoczęcia finału, brak wpłaty będzie skutkował niedopuszczeniem wymienionych zawodników do udziału w finale. Drużyny, które startowały w eliminacjach w dwie osoby, mogą dopisać w finale trzeciego zawodnika nieodpłatnie.
  4.5. finał odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora o którym drużyny zostaną

poinformowane drogą mailową, a także w ogłoszeniach które ukażą się na portalach i stronach www
4.6. zawody finałowe odbędą się w formie wywózki, dozwolone są pontony i łodzie o wielkości minimum 2,4 metra
4.7. markerowanie łowiska może być wykonane tylko za pomocą markerów tyczkowych, drużynie
przysługuje maksymalnie 8 markerów
4.8. czas trwania zawodów finałowych to 6 dób – od niedzieli do soboty
4.9. Harmonogram zawodów finałowych

 • sobota:
  7:00-12:00 – rejestracja zawodników w biurze zawodów
  13;:00 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna
  15:00 – losowanie sektorów i stanowisk
  Po losowaniu uczestnicy udają się na stanowiska i rozbijają obozowisko. Zabronione jest jednak
  rozstawianie wędek, pontonów i wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych z wędkowaniem. W przypadku złamania tego zakazu drużyna zostanie zdyskwalifikowana
 • niedziela
  7:00-11:00 – przygotowanie sprzętu do wędkowania.
  8;00-11;00 – kontrola techniczna sprzętu i wyposażenia wykonywana przez sędziów oraz montaż
  nadajników GPS na środkach pływających drużyn
  11;00 – 13;00 markerowanie stanowisk. Drużyny, których sprzęt pływający został odebrany i
  dopuszczony przez sędziów do stosowania w zawodach, wypływają na wodę w celu sprawdzenia za
  pomocą aplikacji gogle maps swojego stanowiska i oznaczenia markerami jego granic. W tym czasie
  zabrania się wywożenia zestawów i łowienia ryb.
  13;00 – rozpoczęcie łowienia.
  Zostanie włączony przez organizatora system GPS – drużyny zobowiązane są do wędkowania w
  wyznaczonym stanowisku.
 • sobota
  8;00 – zakończenie łowienia
  Rybę zaciętą przed godziną zakończenia łowienia drużyna musi wyholować w ciągu 20 minut, o holu
  ryby należy powiadomić SMS-em sędziego sektorowego najpóźniej do godz. 7;59, ryba taka zaliczana jest do punktacji. Jeżeli wiadomość do sędziego dotrze po wyznaczonym czasie ryba nie zostanie zaliczona.
  11;00 – zbiórka w biurze zawodów, catering
  12;00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,
  13;00 – zakończenie zawodów
  4.10. Zasady obliczania wyników i klasyfikacji generalnej zawodów opisane są w pkt. 10 niniejszego
  regulaminu.
  4.11. W trakcie finału drużyny zobowiązane są zgłosić ilość pontonów z których będą korzystały w celu zamontowania GPS. Drużyny mogą posiadać zapasowy ponton jednak z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ponton nie został zgłoszony i wyposażony w nadajnik GPS, nie ma prawa on leżeć na brzegu w żadnej postaci. Taki ponton należy przetrzymywać w formie złożonej w samochodzie.
  4.12. w przypadku gdyby drużyna zmuszona była wymienić ponton na rezerwowy niezgłoszony
  wcześniej organizatorowi. Zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie sędziego, który przyjedzie i przełoży GPS z wcześniej używanego przez drużynę pontonu.
  4.13. w przypadku gdyby sędziwie stwierdzili na stanowisku niezarejestrowany ponton, drużyna zostanie ukarana czerwoną kartką
  4.14.organizator ICCL zastrzega sobie prawo, że w dowolnym momencie może zmienić miejsce
  rozgrywania i termin finału bez podawania przyczyny.
 1. zgłaszanie i ważenie ryb
  5.1. do punktacji zaliczane będą karpie i amury od 4 kg wzwyż
  5.2. drużyna która złowi karpia lub amura powyżej 4 kg powinna niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie sędziego ze wskazaniem stanowiska, na numer telefonu wskazany na odprawie przed zawodami
  5.3. do czasu przybycia sędziego, rybę z należytą starannością należy przechowywać w worku na
  pałąkach, tak zwanym slingu.
  5.4. po przybyciu sędziego odbędzie się oficjalne ważenie ryby tylko i wyłącznie wagą i workiem do
  ważenia dostarczonymi sędziemu przez organizatora zawodów. Waga ryby zostaje wpisana do karty

startowej drużyny w raz z imieniem i nazwiskiem łowcy, obok zostaną złożone podpisy sędziego i
kapitana drużyny
5.5. po zważeniu każda drużyna zobowiązuje się do krótkiej sesji zdjęciowej dla organizatora wraz z
tablicą na której sędzia umieści numer stanowiska, gatunek ryby, jej wagę oraz imię i nazwisko łowcy
5.6. po skończonej sesji fotograficznej ryba musi niezwłocznie wrócić do wody w jak najlepszej kondycji
5.7. każdy karp i amur powyżej 20 kg musi zostać potwierdzony przez zawodnika z sąsiedniego
stanowiska

 1. zanęty, przynęty, zestawy końcowe
  6.1. w trakcie zawodów dopuszcza się do nęcenia pellety, kulki, ziarna gotowane i konserwowe
  6.2. orzech tygrysi może być stosowany jako przynęta i zanęta pod warunkiem, ze regulamin danego
  łowiska nie mówi inaczej
  6.3. zabrania się nęcenia surowymi ziarnami
  6.4. jako przynęty na zestawie końcowym dopuszcza się kulki, pellety, ziarna gotowane, konserwowe i
  sztuczne, a także orzech tygrysi (z zastrzeżeniem pkt.6.2)
  6.5. zabrania się stosowania żywych i martwych przynęt i zanęt pochodzenia zwierzęcego.
  6.6. zestaw końcowy może być wyposażony tylko w jeden haczyk
  6.7. w dowolnym momencie trwania zawodów sędzia główny może poprosić o wyjęcie zestawów z wody
  w celu skontrolowania zestawów końcowych
  6.8. zabrania się połowu na metodę, feeder i method-feeder
 2. Protesty
  7.1. każdej drużynie przysługuje złożenie protestu do sędziego zawodów względem działań drugich
  drużyn. Składanie protestów nie jest obowiązkowe i lepiej porozumieć się w spornej kwestii między
  drużynami
  7.2. przed złożeniem protestu drużyna musi wnieść u sędziego zawodów kaucję w kwocie 200 zł
  7.3. kaucja zostanie zwrócona drużynie składającej protest w przypadku gdy będzie on zasadny. W
  przypadku gdy protest okaże się bezzasadny kaucja przepada, a dodatkowo drużyna która złożyła taki
  protest zostanie zawieszona na 6 godzin w czynnościach wędkarskich
  7.4. protest może być złożony tylko przez kapitana drużyny
  7.5. w przypadku gdy w trakcie holu zahaczona ryba dostanie się do sąsiedniej drużyny i zaplącze się w
  żyłki, drużyna ta może złożyć pisemną skargę, a ryba ta nie zostanie zaliczona do klasyfikacji. Skargę
  należy złożyć bezpośrednio przed oficjalnym wpisaniem ryby do protokołu przez sędziego.
  7.6. komisja w składzie sędzia główny zawodów i drugi sędzia pomocniczy zobowiązani są do
  bezzwłocznego rozpatrzenia protestu i rozstrzygnięcia sporu między drużynami
  7.7. W trakcie zawodów finałowych protesty rozpatrywane są bezzwłocznie przez komisję sędziowską,
  której skład stanowią: sędzia główny, sędzia sekretarz, sędzia sektorowy danego sektora.
 3. Przewinienia i Kary
  8.1. organizator przewidział kary porządkowe następującego rodzaju: ostrzeżenie, żółta kartka,
  czerwona kartka
  8.2. za co drużyna może zostać ukarana, karą ostrzeżenia:
 • za opuszczenie łowiska bez wiedzy sędziego
 • za pozostawienie wędek bez opieki
 • za odwiedziny na stanowisku osób z poza listy startowej bez wiedzy sędziego głównego
  – za wpłynięcie karpia w zestawy sąsiadów
  – za głośne słuchanie muzyki na stanowisku, co będzie przeszkadzało innym drużynom startującym w
  zawodach
  – za wyjątkowo głośne zachowanie na stanowisku

– za pływanie w pontonie gdy na stanowisku nie znajduje się przynajmniej jeden partner z drużyny
zwłaszcza w po zachodzie słońca
8.3. pierwsze ostrzeżenie nie niesie za sobą żadnych dodatkowych sankcji
8.4. drugie ostrzeżenie skutkuje 6 godzinną karencją w zawodach. W tym czasie wszystkie zestawy
drużyny będą wyjęte z wody. O początku i końcu kary informuje sędzia drogą smsową.
8.5. trzecie ostrzeżenie skutkować będzie żółtą kartą, a także 10 godzinną karencją w zawodach
8.6. czwarte ostrzeżenie skutkować będzie 12 godzinną karencją w zawodach
8.7. piąte ostrzeżenie skutkować będzie drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną co oznaczało
będzie całkowite wykluczenie z zawodów
8.8. żółte kartki drużyna może otrzymać za
– za pływania bez kapoka

 • za przekroczenie granic swojego łowiska wyznaczonego przez organizatora.
  – za pływanie w woderach lub spodniobutach
  – za trzy kolejne ostrzeżenia
  – za pięć kolejnych ostrzeżeń
  – za używanie zabronionych niniejszym regulaminem przynęt, zanęt
  8.9. drużyna czerwoną kartką może zostać ukarana za:
 • za pływanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  – niestosowne zachowanie jej członków wobec zawodników innych drużyn, sędziów, organizatorów, a
  także osób postronnych przebywających na łowisku za zgodą sędziego głównego zawodów.
  – za dwie żółte kartki
  – za używanie więcej niż jednego haka w zestawie końcowym
  – za łowienie na więcej niż 4 wędki przysługujące drużynie
  – za niewłaściwe obchodzenie się ze złowioną rybą co doprowadzi do jej śmierci
 • za posiadanie i używanie na stanowisku w trakcie zawodów finałowych drona
 • za posiadanie i używanie w trakcie zawodów finałowych modeli zanętowych
 • za demontaż GPS zamontowanego przez organizatora w pontonach w trakcie finału
 • za posiadanie na stanowisku nie zarejestrowanego i wyposażonego w nadajnik gps środka
  pływającego w postaci pontonu czy łodzi.
  8.10. Na prośbę organizatora każda drużyna czy zawodnik musi poddać się kontroli w zakresie przez
  organizatora wskazanym w tym:
 • organizator ma prawo poprosić o pokazanie co znajduje się w samochodach drużyny
 • organizator może prosić o okazanie co znajduje się w pojemnikach torbach itp. znajdujących się na
  stanowisku drużyny
 • organizator może poprosić o możliwość badania stanu trzeźwości
 • organizator ma prawo prosić o wyjęcie wędek w celu sprawdzenia zestawów końcowych
 • organizator ma prawo do innych potrzebnych kontroli drużyn i stanowisk, które uzna za słuszne w celu
  prawidłowego przeprowadzenia zawodów, pod warunkiem że kontrole te w żaden sposób nie uwłaczają
  zawodnikom i nie naruszają ich godności osobistej
  Nie poddanie się kontroli przez zawodnika drużynę na prośbę organizatora będzie oznaczało
  dyskwalifikację drużyny
  8.11. drużynie która otrzymała czerwoną kartkę i została wykluczona z zawodów nie przysługuje zwrot
  pieniędzy wpłaconych za udział w zawodach
  8.12. drużyna która otrzymała czerwoną kartkę ma 5 godzin na posprzątanie i opuszczenie
  zajmowanego stanowiska
 1. Wywożenie zestawów, bezpieczeństwo na wodzie i ubezpieczenie
  9.1. w eliminacjach w których dozwolone jest wywożenie zestawów dozwolone są modele zanętowe oraz
  pontony. W finale dozwolone jest wywożenie zestawów tylko za pomocą pontonów i łodzi o minimalnej
  długości 2,4 metra. Każda drużyna może korzystać z maksymalnie 2 pontonów.
  9.2. wywozić zestawy można tylko w obrębie swojego łowiska wyodrębnionego przez organizatora
  9.3. minimalna długość pontonu to 2,4 metra. Ponton żeby mógł być dopuszczony do zawodów przez
  sędziego głównego musi posiadać dwie komory.
  9.4. pływanie po łowisku pontonem może odbywać się za pomocą wioseł lub silników elektrycznych.
  Zabrania się stosowania silników spalinowych
  9.5. żeby ponton mógł być dopuszczony do zawodów przez sędziego głównego, na jego wyposażeniu

muszą się znajdować następujące przedmioty:
– lampkę sygnalizacyjną o niskiej emisji światła do pływania po łowisku od zmierzchu do świtu
– gwizdek po jednym dla każdej osoby na pontonie

 • czerpak
  – linkę minimum 15 metrów wraz z ciężarkiem minimum 5kg
  – osoby poruszające się po wodzie pontonem obowiązkowo muszą posiadać założoną kamizelkę
  ratunkową zgodną z normą EN 395, 396, 399, lub EN 12402-5
  – sędziowie skontrolują każdy ponton pod kątem wyposażenia przed zawodami
  9.6. zabrania się pływania pontonem w założonych spodniobutach lub woderach
  9.7. zabrania się pływania pontonem pojedynczo osobom poniżej 18 roku życia, osoby te mogą
  przebywać na pontonie tylko pod opieką osoby pełnoletniej
  9.8. zabrania się wsiadania i pływania pontonem osobom pod wpływem alkoholu
  9.9. zabrania się pływania pontonem osobom postronnym, które nie znajdują się na liście startowej
  9.10. w przypadku gdyby pojawił się jakiś problem z zawodnikiem na wodzie jest on zobowiązany do
  natychmiastowego zwrócenia na siebie uwagi za pomocą gwizdka lub światła. Kolega z drużyny, lub
  każdy inny zawodnik, który zauważy problem jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
  sędziego głównego zawodów i w razie czego odpowiednich służb.
  9.11. organizator zapewnia zbiorową polisę ubezpieczeniową od nieszczęśliwych wypadków dla
  wszystkich uczestników znajdujących się na liście startowej
  9.12. polisa obowiązywała będzie tylko na terenie łowiska
  9.13. polisa obowiązywała będzie od momentu zarejestrowania drużyny do oficjalnego zakończenia
  zawodów.
  9.14. ubezpieczenie nie będzie obejmowało osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków
  odurzających
 1. Klasyfikacja i Nagrody
  10.1. we wszystkich fazach zawodów do klasyfikacji generalnej zalicza się wagę trzech największych
  złowionych ryb przez drużynę. Waga liczona jest do setnych kilograma
  10.2. w przypadku takiej samej wagi 3 największych ryb dwóch lub więcej drużyn, o miejscu w
  klasyfikacji decydować będzie największa z tych trzech ryb, a gdyby okazało się ze tk samo, w dalszej
  kolejności decydować będzie druga i trzecia ryba z trzech.
  10.3. w przypadku gdyby wszystkie trzy ryby dwóch lub więcej drużyn byłej tej samej wagi, o miejscu w
  klasyfikacji końcowej zadecyduje godzina zgłoszenia pierwszej zgłoszonej przez drużynę ryby.
  10.4. w fazie eliminacyjnej nie ma podziału na sektory, a awans do fazy finałowej uzyskają zespoły z
  trzech pierwszych miejsc każdej z eliminacji
  10.5. w fazie finałowej łowisko będzie podzielone na trzy sektory po 16 drużyn
  10.6. Klasyfikacja ustalana jest według takich samych zasad jak w zawodach eliminacyjnych, czyli do
  punktacji zaliczane są 3 największe ryby.
  Jeżeli dwie lub większa liczba drużyn uzyska taką samą liczbę punktów za złowione punktowane ryby, to
  o wyższym miejscu decyduje w kolejności: wyższa waga największej ryby, a gdy jest równa, to drugiej
  ryby względem wielkości, a gdy i ta jest równa to ryby trzeciej. W przypadku gdy wagi wszystkich ryb są
  równe, to o wyższym miejscu decyduje czas złowienia pierwszej ryby zaliczonej do punktacji końcowej.
  Za czas złowienia uważa się godzinę powiadomienia sędziego.
  10.7. w klasyfikacji generalniej fazy finałowej nagradzane są 3 pierwsze miejsca oraz po 3 najlepsze
  zespoły w każdym z sektorów, wykluczając już drużyny które zajęły miejsca na podium
  10.8. w klasyfikacji indywidualnej organizator przewidział nagrodę dla łowcy największej ryby w fazie
  finałowej, tzw. BIG FISH. W przypadku gdy dwóch lub większa liczba zawodników będzie miała rybę o tej
  samej najwyższej wadze, o zwycięstwie w tej kategorii decyduje czas złowienia tej ryby. Za czas
  złowienia uważa się godzinę powiadomienia sędziego sektorowego.
  10.9. drużyna która zajmie pierwsze miejsce w fazie finałowej ma zagwarantowany bezpłatny udział w
  kolejnej edycji ligi mistrzów od razu w fazie finałowej jako obrońca tytułu.
  10.10. organizator przewidział podstawową pulę nagród o łącznej kwocie 555 000 PLN brutto.
  szczegółowy podział nagród wygląda następująco:
 • I miejsce w klasyfikacji generalnej – 250000 PLN netto
 • II miejsce w klasyfikacji generalnej – 100000 PLN netto
 • III miejsce w klasyfikacji generalnej – 50000 PLN netto
 • Największa Ryba zawodów(Big Fish) zawodów – 30000 PLN netto
  przewidziane są również nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca w sektorach, po wykluczeniu

drużyn nagrodzonych w klasyfikacji generalnej:

 • I miejsce w sektorze – 12000 PLN netto
 • II miejsce w sektorze – 8000 PLN netto
 • III miejsce w sektorze – 5000 PLN netto
  10.11. pula ta może ulec zwiększeniu o czym organizator, będzie informował za pośrednictwem swojej
  strony www, i social mediów
  10.12. wszelkie nagrody pieniężne zostaną wypłacone na konta/a wskazane przez drużyny w umowie
  podpisanej po zakończonej fazie finałowej
  10.13. wszystkie nagrody przewidziane w ICCL będą miały opłacony przez organizatora podatek
  dochodowy w formie ryczałtu od wygranych w sporcie w kwocie 10% zgodnie art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym osoby otrzymujące nagrody w
  naszych zawodach nie będą musiały odprowadzać podatku od otrzymanej kwoty.
  10.14. trzy najlepsze zespoły w każdej z eliminacji oraz trzy najlepsze zespoły z fazy finałowej otrzymają
  pamiątkowe puchary
 1. Łowiska
  11.1. Karpiowa Liga Mistrzów odbędzie się na 17 zbiornikach wodnych, po jednym dla każdej eliminacji i
  finału
  11.2. na łowiskach obowiązują wewnętrzne regulaminy do których organizator zobowiązał się
  dostosować, z tego też faktu zawodnicy będą informowani za pomocą strony www, social mediów
  organizatora, a także drogą mailową o takich odstępstwach od niniejszego regulaminu. Tak by każda
  drużyna mogła się do tych zmian dostosować.
  11.3. wielkość i kształt danego łowiska decydować będzie o formie rozgrywania zawodów rzut/wywózka.
  O czym organizator poinformuje za pomocą swojej strony www oraz social mediów
 2. Postanowienia końcowe
  12.1. niniejszy regulamin jest własnością Fundacji Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie. Kopiowanie go,
  powielanie i wykorzystywanie do własnych celów jest zabronione
  12.2. organizator zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym
  momencie trwania zawodów
  12.3. każda drużyna zobowiązana jest pozostawić po sobie bezwzględny porządek na zajmowanym
  stanowisku
  12.4. każda drużyna przed startem w zawodach zobowiązana jest do wpłaty kaucji w kwocie 100 zł na
  zabezpieczenie porządku na łowisku. Kaucja przepada, gdy organizator po zakończonych zawodach
  stwierdzi bałagan na stanowisku. W innym przypadku kaucja wraca na konto z którego została wpłacona
  w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów.
  12.5. organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny. W takim
  przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez drużyny zostaną zwrócone na konto z którego zostały
  wpłacone.
  12.6. każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym
  regulaminem i jego akceptacją, oraz o podpisanie oświadczenia RODO o przetwarzaniu danych
  osobowych prze Fundację Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie. Oba oświadczenia organizator wysyła
  zarejestrowanym zespołom drogą mailową. Zawodnicy którzy nie podpiszą w/w oświadczeń nie będą
  mogli wziąć udziału w zawodach
  12.7. zawodnik podpisując oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu wyraża
  jednocześnie zgodę, na fotografowanie i filmowanie organizatora, oraz publikację tych materiałów w
  mediach organizatora i w mediach z nim współpracującymi
  12.8. gdyby w trakcie trwania zawodów któraś z drużyn chciała się wycofać, należy o tym fakcie powiadomić sędziego głównego.