Regulamin

Regulamin Karpiowej Ligi Mistrzów 2024


1. Wstęp

1.1. organizatorem zawodów o nazwie „International Carp Champions League”  dalej nazywanych ICCL, jest Fundacja Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie z siedzibą w Czeczewo przy ul. Spacerowa 22.
1.2. ICCL jest imprezą międzynarodową i udział w niej może brać drużyna z dowolnego kraju na świecie
1.3. każdy zainteresowany startem przed zgłoszeniem się do udziału zobowiązany jest do zapoznania się niniejszym regulaminem, a także zaakceptowania jego warunków podpisując oświadczenie otrzymane od organizatora
1.4. zawody ICCL odbywają się na żywej rybie, co oznacza, że każda ryba po zważeniu wraca do wody. Wszystkie drużyny zobowiązują się do jak najlepszego obchodzenia się z rybami na czas ich ważenia i fotografowania
1.5. drużyny na czas trwania zawodów mogą biwakować na terenie łowiska korzystając z namiotów, przyczep kempingowych oraz kamperów, pod warunkiem, że regulamin łowiska nie mówi inaczej, oraz warunki terenowe na to pozwalają
1.6 odwiedziny na stanowiskach przez osoby spoza listy startowej w trakcie zawodów mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą sędziego głównego i na czas przez niego określony.
1.7. opuszczenie terenu łowiska przez zawodników i team runera, możliwe jest tylko za zgodą sędziego głównego
1.8. ze względu na fakt, że ICCL odbywa się na 17 różnych zbiornikach, które w swoich regulaminach mogą mieć istotne ograniczenia względem niniejszego regulaminu, organizator zobowiązuje się do poinformowania drużyn o tych ograniczeniach za pośrednictwem strony www.pomzw.pl w zakładce poświęconej poszczególnym łowiskom eliminacyjnym, gdzie znajdują się opisy tych łowisk.
1.9. w trakcie zawodów finałowych wszystkie pontony i łodzie zostaną wyposażone w nadajniki GPS dzięki czemu ułatwi to sędziowanie, a drużyny za pomocą aplikacji w telefonie łatwiej będą mogły nawigować po swoim sektorze

2. Zgłoszenia drużyn i wpisowe

2.1. Udział w zawodach mogą brać drużyny składające się z 2 lub 3 zawodników oraz czwartej osoby tak zwanego team runera
2.2. częścią drużyny może być osoba pełnoletnia bez względu na kraj pochodzenia
2.3. nieletni mogą być częścią drużyny i brać udział w zawodach tylko pod opieką opiekuna prawnego, lub opiekuna pełnoletniego który uzyskał pisemną zgodę na opiekę nad nieletnim od opiekuna prawnego.
2.4. Brak dolnej granicy dla nieletnich
2.5. team runer jest to pomocnik, który nie może uczestniczyć w czynnościach wędkarskich. Jego zadania ograniczają się tylko do pomocy przy biwaku, gotowaniu itp.
2.6. zgłoszenia drużyn dokonujemy drogą mailową na adres: mk.pomzw@gmail.com
2.7. w zgłoszeniu podajemy nazwę drużyny, kapitana drużyny, pozostałych zawodników oraz team runera. W trakcie zgłoszenia musi być podany cały skład drużyny, ewentualne zmiany można dokonywać najpóźniej na miesiąc przed startem eliminacji.
2.8. Przy zgłaszaniu drużyny podajemy województwo do którego przypisana jest eliminacja w której chce wystartować zgłaszana drużyna. Każda drużyna ma możliwość zmiany zbiornika eliminacji na inny informując o tym organizatora drogą mailową, pod warunkiem, że eliminacja na którą chce się przenieść drużyna ma jeszcze wolne miejsca.
2.9. drużyna po zgłoszeniu dostaje maila zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji, numer rachunku bankowego na który należy dokonać płatności za udział w zawodach, regulamin, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacją, oświadczenie o RODO,
2.10. wpisowe za udział w zawodach ICCL wynosi 3600 zł z zastrzeżeniem, że wpłata zostanie dokonana w całości. W przypadku płatności w 2 ratach kwota wpisowego wynosi 4000 zł.
2.11. drużyna po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rejestracji będzie miała 7 dni na wpłacenie całej kwoty w wysokości 3600 zł lub zadatku w postaci pierwszej raty w wysokości 2000 zł.
2.12. drużyny które zdecydują się na wpłatę wpisowego w 2 ratach, będą miały czas do 1 marca 2024 roku na wpłatę drugiej raty w wysokosci 2000 PLN.
2.13. w przypadku nie wpłacenia drugiej raty w terminie drużyna zostaje wykreślona z listy, a zadatek w postaci pierwszej raty przepada. W miejsce wykreślonej drużyny wchodzi kolejna z listy rezerwowej
2.14. w przypadku wycofania się drużyny po wpłaceniu zadatku, zadatek przepada, a w jej miejsce wchodzi drużyna z listy rezerwowej
2.15. drużyna która wpłaciła całą kwotę w wysokości 3600 PLN z jakiegoś powodu wycofa się z udziału w eliminacjach dostaje zwrot w kwocie 1800 PLN, a jej miejsce zajmuje drużyna z listy rezerwowej
2.16. w przypadku gdyby organizator odwołał zawody, wszystkie wpłaty wracają na konto z którego zostały wpłacone, a drużyny dostaną stosowne potwierdzenie droga mailową
2.17. w przypadku gdyby skończyły się miejsca na daną eliminację, chętne drużyny będą poinformowane o wciągnięciu na listę rezerwową i po zwolnieniu się miejsca będą informowane o możliwości zapisania się. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o kolejności zajęcia zwolnionych miejsc. 

3. Eliminacje

3.1. eliminacje będą odbywać się na 16 zbiornikach wskazanych przez organizatora, dodatkowo w 2024 roku odbędzie się kilka eliminacji poza granicami Polski
3.2. w poszczególnych eliminacjach wystartuje od 10 do 25 drużyn, które zgłoszą się do danej eliminacji. O ilości drużyn w eliminacji decydować będzie wielkość zbiornika
3.3. każda drużyna ma prawo startować w dowolnej ilości eliminacji
3.4. każda eliminacja będzie odbywała się w innym terminie wskazanym przez organizatora
3.5. w zależności od wielkości i ukształtowania zbiornika poszczególne eliminacje będą się odbywały w formie rzutowej bądź wywózki.
3.6. o formie w jakiej odbywać się będą dane eliminacje organizator poinformuje zawodników wcześniej w swoich ogłoszeniach na posiadanych portalach lub stronach www
3.7. w przypadku zawodów rzutowych markierowanie tylko za pomocą bojek rzutowych drużynie przysługują maksymalnie dwie takie bojki
3.8. czas trwania zawodów eliminacyjnych to 3 doby zawsze od czwartku do niedzieli.
3.9. każda eliminacja będzie się zaczynała w czwartek od rejestracji drużyn w punkcie sędziowskim w godzinach 7.00-9.00
3.10. Po zakończonej rejestracji drużyn nastąpi oficjalne otwarcie zawodów od krótkiego przemówienia sędziego głównego w którym pokrótce przypomni najważniejsze rzeczy z regulaminu
3.11. po przemówieniu sędziego nastąpi losowanie stanowisk, po którym drużyny rozjadą się na wylosowane stanowiska
3.12. od godziny 10.00 drużyny mogą rozpocząć nęcenie, zarzucanie, wywożenie zestawów
3.13. w niedzielę o godzinie 10.00 następuje zakończenie wędkowania, po tym terminie sędziowie nie będą przyjmowali zgłoszeń o złowionych rybach
3.14. o godzinie 11.00 wszystkie drużyny spotykają się w punkcie sędziowskim, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
3.15. I o godzinie 12.00 nastąpi oficjalne zakończenie zawodów lość drużyn które z danej eliminacji awansują zależna jest od maksymalnej ilości drużyn w eliminacji. I tak w eliminacji gdzie jest:
10 drużyn – awansują 2 najlepsze
15 drużyn – awansują 3 najlepsze
20 drużyn – awansują 4 najlepsze
25 drużyn – awansuje 5 najlepszych
3.16. o miejscu w klasyfikacji generalnej decydować będzie waga trzech największych ryb
3.17. w przypadku identycznej wagi o wyższym miejscu decyduje kolejno waga większej ryby, w przypadku gdyby wszystkie ryby miały taką samą wagę o kolejności decyduje czas zgłoszenia pierwszej ryby do sędziego zawodów. Pod uwagę będą brane tylko ryby z tych 3 największych.
3.18. lość drużyn które z danej eliminacji awansują zależna jest od maksymalnej ilości drużyn w eliminacji. I tak w eliminacji gdzie jest:
10 drużyn – awansują 2 najlepsze
15 drużyn – awansują 3 najlepsze
20 drużyn – awansują 4 najlepsze
25 drużyn – awansuje 5 najlepszych
3.19. organizator ICCL zastrzega sobie prawo, że w dowolnym momencie może zmienić miejsce rozgrywania poszczególnych eliminacji bez podawania przyczyny.
3.20.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu rozgrywania poszczególnych eliminacji, a także odwołania poszczególnych eliminacji w sytuacji gdyby sytuacja tego wymagała.
3.21. W przypadku odwołania którejś z eliminacji z przyczyn losowych o udziale w finale zadecyduje losowanie spośród zgłoszonych drużyn.
3.22. W przypadku gdyby w jakiejś z eliminacji nie udało się w sposób sportowy wyłonić drużyn, które awansują do finału, o udziale w finale odpowiedniej liczby drużyn zadecyduje losowanie

4. Finał

4.1. finał odbędzie się na jednym zbiorniku wskazanym przez organizatora
4.2. w finale wystąpi do 60 drużyn, które wywalczyły sobie prawo udziału w eliminacjach będących integralną częścią ICCL, oraz drużyna która wygrała finał ICCL 2023.
4.3. drużyna która awansowała do finału, może dokonać dwóch zmian w składzie z tym zastrzeżeniem że wymianie mogą ulec jeden zawodnik i/ lub team runer. Każdą taką zmianę należy zgłosić organizatorowi drogą mailową.
4.4. zmiana w składzie drużyny przed finałem skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej na drużynę w kwocie 1000zł za każdą zmianę. Kwota ta musi być wpłacona na konto organizatora do dnia rozpoczęcia finału, brak wpłaty będzie skutkował niedopuszczeniem wymienionych zawodników do udziału w finale.
4.5. w przypadku zmiany lub dopisania zawodnika przed finałem, musi zostać przez niego spełniony warunek, że startował w eliminacjach ICCL 2024 w którejkolwiek z drużyn startujących.

4.6. w przypadku zmiany dopisania team runera, nie ma obowiązku, żeby brał on udział w eliminacjach w którekolwiek ze startujących w eliminacjach drużyn.
4.7. finał odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora o którym drużyny zostaną poinformowane drogą mailową, a także w ogłoszeniach które ukażą się na portalach i stronach www
4.8. zawody finałowe odbędą się w formie wywózki, dozwolone są pontony i łodzie o wielkości minimum 2,4 metra
4.9. markerowanie łowiska może być wykonane tylko za pomocą markerów tyczkowych, drużynie przysługuje maksymalnie 8 markerów
4.10. czas trwania zawodów finałowych to 6 dób od niedzieli do soboty

4.11. Harmonogram zawodów finałowych

– piątek:

9:00-15:00 – rejestracja zawodników w biurze zawodów

16:00 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

17:00 – bankiet w trakcie którego nastąpi oficjalne losowanie sektorów i stanowisk

– sobota
8:00 – drużyny udają się na swoje stanowiska, a organizator pomaga w przeprawie na miejsca, które tergo wymagają. Do końca dnia drużyny mogą robić swój obóz i przygotować stanowisko do wędkowania i przygotują pontony oraz potrzebny sprzęt ratunkowy do kontroli przez sędziów sektorowych.
15:00 – sędziowie będą sprawdzać wyposażenie pontonów, oraz montować GPS-y
– niedziela

7:00-9:00 – Czas rozruchowy dla organizatora w celu poprawnego działania systemu GPS. W tym czasie drużyny przepływają się po krawędziach swoich sektorów w celu zaznaczenia sobie punktów GPS lub postawienia markerów granicznych. 

9:00 – rozpoczęcie łowienia.

Zostanie włączony przez organizatora system GPS – drużyny zobowiązane są do wędkowania w wyznaczonym stanowisku.

– sobota

8;00 – zakończenie łowienia

Rybę zaciętą przed godziną zakończenia łowienia drużyna musi wyholować w ciągu 20 minut, o holu ryby należy powiadomić SMS-em sędziego sektorowego najpóźniej do godz. 7;59, ryba taka zaliczana jest do punktacji. Jeżeli wiadomość do sędziego dotrze po wyznaczonym czasie ryba nie zostanie zaliczona.

13;00 – zbiórka w biurze zawodów, catering

14:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, 

16:00 – zakończenie zawodów


4.12. Zasady obliczania wyników i klasyfikacji generalnej zawodów opisane są w pkt. 10 niniejszego regulaminu.

4.13. W trakcie finału drużyny zobowiązane są zgłosić ilość pontonów z których będą korzystały w celu zamontowania GPS. Drużyny mogą posiadać zapasowy ponton jednak z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ponton nie został zgłoszony i wyposażony w nadajnik GPS, nie ma prawa on leżeć na brzegu w żadnej postaci. Taki ponton należy przetrzymywać w formie złożonej w samochodzie.
4.14. w przypadku gdyby drużyna zmuszona była wymienić ponton na rezerwowy niezgłoszony wcześniej organizatorowi. Zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie sędziego, który przyjedzie i przełoży GPS z wcześniej używanego przez drużynę pontonu.
4.15. w przypadku gdyby sędziwie stwierdzili na stanowisku niezarejestrowany ponton, drużyna zostanie ukarana czerwoną kartką

4.16. organizator ICCL zastrzega sobie prawo, że w dowolnym momencie może zmienić miejsce rozgrywania i termin finału bez podawania przyczyny.

5. zgłaszanie i ważenie ryb

5.1. do punktacji zaliczane będą karpie i amury od 6 kg wzwyż
5.2. drużyna która złowi karpia lub amura powyżej 6 kg powinna niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie sędziego ze wskazaniem stanowiska, na numer telefonu wskazany na odprawie przed zawodami
5.3. do czasu przybycia sędziego, rybę z należytą starannością należy przechowywać w worku na pałąkach, tak zwanym slingu.
5.4. po przybyciu sędziego odbędzie się oficjalne ważenie ryby tylko i wyłącznie wagą i workiem do ważenia dostarczonymi sędziemu przez organizatora zawodów. Waga ryby zostaje wpisana do karty startowej drużyny w raz z imieniem i nazwiskiem łowcy, obok zostaną złożone podpisy sędziego i kapitana drużyny
5.5. po zważeniu każda drużyna zobowiązuje się do krótkiej sesji zdjęciowej dla organizatora wraz z tablicą na której sędzia umieści numer stanowiska, gatunek ryby, jej wagę oraz imię i nazwisko łowcy
5.6. po skończonej sesji fotograficznej ryba musi niezwłocznie wrócić do wody w jak najlepszej kondycji
5.7. każdy karp i amur powyżej 20 kg musi zostać potwierdzony przez zawodnika z sąsiedniego stanowiska

6. zanęty, przynęty, zestawy końcowe

6.1. w trakcie zawodów dopuszcza się do nęcenia pellety, kulki, ziarna gotowane i konserwowe
6.2. orzech tygrysi może być stosowany jako przynęta i zanęta pod warunkiem, ze regulamin danego łowiska nie mówi inaczej
6.3. zabrania się nęcenia surowymi ziarnami
6.4. jako przynęty na zestawie końcowym dopuszcza się kulki, pellety, ziarna gotowane, konserwowe i sztuczne, a także orzech tygrysi (z zastrzeżeniem pkt.6.2)
6.5. zabrania się stosowania żywych i martwych przynęt i zanęt pochodzenia zwierzęcego.
6.6. zestaw końcowy może być wyposażony tylko w jeden haczyk
6.7. w dowolnym momencie trwania zawodów sędzia główny może poprosić o wyjęcie zestawów z wody w celu skontrolowania zestawów końcowych
6.8. zabrania się połowu na metodę, feeder i method-feeder

7. Protesty

7.1. każdej drużynie przysługuje złożenie protestu do sędziego zawodów względem działań drugich drużyn. Składanie protestów nie jest obowiązkowe i lepiej porozumieć się w spornej kwestii między drużynami
7.2. przed złożeniem protestu drużyna musi wnieść u sędziego zawodów kaucję w kwocie 200 zł
7.3. kaucja zostanie zwrócona drużynie składającej protest w przypadku gdy będzie on zasadny. W przypadku gdy protest okaże się bezzasadny kaucja przepada, a dodatkowo drużyna która złożyła taki protest zostanie zawieszona na 6 godzin w czynnościach wędkarskich
7.4. protest może być złożony tylko przez kapitana drużyny
7.5. w przypadku gdy w trakcie holu zahaczona ryba dostanie się do sąsiedniej drużyny i zaplącze się w żyłki, drużyna ta może złożyć pisemną skargę, a ryba ta nie zostanie zaliczona do klasyfikacji. Skargę należy złożyć bezpośrednio przed oficjalnym wpisaniem ryby do protokołu przez sędziego.
7.6. komisja w składzie sędzia główny zawodów i drugi sędzia pomocniczy zobowiązani są do bezzwłocznego rozpatrzenia protestu i rozstrzygnięcia sporu między drużynami

7.7. W trakcie zawodów finałowych protesty rozpatrywane są bezzwłocznie przez komisję sędziowską, której skład stanowią: sędzia główny, sędzia sekretarz, sędzia sektorowy danego sektora.

8. Przewinienia i Kary


8.1. organizator przewidział kary porządkowe następującego rodzaju: ostrzeżenie, żółta kartka, czerwona kartka
8.2. za co drużyna może zostać ukarana, karą ostrzeżenia:
– za opuszczenie łowiska bez wiedzy sędziego
– za pozostawienie wędek bez opieki
– za odwiedziny na stanowisku osób z poza listy startowej bez wiedzy sędziego głównego
– za wpłynięcie karpia w zestawy sąsiadów
– za głośne słuchanie muzyki na stanowisku, co będzie przeszkadzało innym drużynom startującym w zawodach
– za wyjątkowo głośne zachowanie na stanowisku
– za pływanie w pontonie gdy na stanowisku nie znajduje się przynajmniej jeden partner z drużyny
– za łamanie wewnętrznych regulaminów, nakazów i zakazów na których odbywają się zawody
8.3. pierwsze ostrzeżenie nie niesie za sobą żadnych dodatkowych sankcji
8.4. drugie ostrzeżenie skutkuje żółtą kartką

8.5. żółte kartki drużyna może otrzymać za
– za pływania bez kapoka
– za przekroczenie granic swojego łowiska wyznaczonego przez organizatora.
– za pływanie w woderach lub spodniobutach
– za dwa kolejne ostrzeżenia
– za używanie zabronionych niniejszym regulaminem przynęt i zanęt
– za spożywanie alkoholu na stanowisku
8.6. drużyna czerwoną kartką może zostać ukarana za:
– za pływanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
– niestosowne zachowanie jej członków wobec zawodników innych drużyn, sędziów, organizatorów, a także osób postronnych przebywających na łowisku za zgodą sędziego głównego zawodów.
– za dwie żółte kartki
– za używanie więcej niż jednego haka w zestawie końcowym
– za łowienie na więcej niż 4 wędki przysługujące drużynie
– za niewłaściwe obchodzenie się ze złowioną rybą co doprowadzi do jej śmierci
– za posiadanie i używanie na stanowisku w trakcie zawodów finałowych drona
– za posiadanie i używanie w trakcie zawodów finałowych modeli zanętowych
– za demontaż GPS zamontowanego przez organizatora w pontonach w trakcie finału
– za posiadanie na stanowisku nie zarejestrowanego i wyposażonego w nadajnik gps środka pływającego w postaci pontonu czy łodzi.
8.7. Na prośbę organizatora każda drużyna czy zawodnik musi poddać się kontroli w zakresie przez organizatora wskazanym w tym:
– organizator ma prawo poprosić o pokazanie co znajduje się w samochodach drużyny
– organizator może prosić o okazanie co znajduje się w pojemnikach torbach itp. znajdujących się na stanowisku drużyny
– organizator może poprosić o możliwość badania stanu trzeźwości
– organizator ma prawo prosić o wyjęcie wędek w celu sprawdzenia zestawów końcowych
– organizator ma prawo do innych potrzebnych kontroli drużyn i stanowisk, które uzna za słuszne w celu prawidłowego przeprowadzenia zawodów, pod warunkiem że kontrole te w żaden sposób nie uwłaczają zawodnikom i nie naruszają ich godności osobistej
Nie poddanie się kontroli przez zawodnika drużynę na prośbę organizatora będzie oznaczało dyskwalifikację drużyny
8.8. drużynie która otrzymała czerwoną kartkę i została wykluczona z zawodów nie przysługuje zwrot pieniędzy wpłaconych za udział w zawodach
8.9. drużyna która otrzymała czerwoną kartkę ma 5 godzin na posprzątanie i opuszczenie zajmowanego stanowiska

9. Wywożenie zestawów, bezpieczeństwo na wodzie i ubezpieczenie

9.1. w eliminacjach w których dozwolone jest wywożenie zestawów, dozwolone są modele zanętowe oraz pontony. W finale dozwolone jest wywożenie zestawów tylko za pomocą pontonów i łodzi o minimalnej długości 2,4 metra. Każda drużyna może korzystać z maksymalnie 2 pontonów.
9.2. wywozić zestawy można tylko w obrębie swojego łowiska wyodrębnionego przez organizatora
9.3. minimalna długość pontonu to 2,4 metra. Ponton żeby mógł być dopuszczony do zawodów przez sędziego głównego musi posiadać dwie komory.
9.4. pływanie po łowisku pontonem może odbywać się za pomocą wioseł lub silników elektrycznych. Zabrania się stosowania silników spalinowych
9.5. żeby ponton mógł być dopuszczony do zawodów przez sędziego głównego, na jego wyposażeniu muszą się znajdować następujące przedmioty:
– lampkę sygnalizacyjną o niskiej emisji światła do pływania po łowisku od zmierzchu do świtu
– gwizdek po jednym dla każdej osoby na pontonie
– czerpak
– linkę minimum 15 metrów wraz z ciężarkiem minimum 5kg
– osoby poruszające się po wodzie pontonem obowiązkowo muszą posiadać założoną kamizelkę ratunkową zgodną z normą EN 395, 396, 399, lub EN 12402-5
– sędziowie skontrolują każdy ponton pod kątem wyposażenia przed zawodami
9.6. zabrania się pływania pontonem w założonych spodniobutach lub woderach
9.7. zabrania się pływania pontonem pojedynczo osobom poniżej 18 roku życia, osoby te mogą przebywać na pontonie tylko pod opieką osoby pełnoletniej
9.8. zabrania się wsiadania i pływania pontonem osobom pod wpływem alkoholu
9.9. zabrania się pływania pontonem osobom postronnym, które nie znajdują się na liście startowej
9.10. w przypadku gdyby pojawił się jakiś problem z zawodnikiem na wodzie jest on zobowiązany do natychmiastowego zwrócenia na siebie uwagi za pomocą gwizdka lub światła. Kolega z drużyny, lub każdy inny zawodnik, który zauważy problem jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia sędziego głównego zawodów i w razie czego odpowiednich służb.
9.11. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać stosowne ubezpieczenie zdrowotne, oraz od nieszczęśliwych wypadków.


10. Klasyfikacja i Nagrody

10.1. we wszystkich fazach zawodów do klasyfikacji generalnej zalicza się wagę trzech największych złowionych ryb przez drużynę. Waga liczona jest do setnych kilograma
10.2. w przypadku takiej samej wagi 3 największych ryb dwóch lub więcej drużyn, o miejscu w klasyfikacji decydować będzie największa z tych trzech ryb, a gdyby okazało się że tk samo, w dalszej kolejności decydować będzie druga i trzecia ryba z trzech.
10.3. w przypadku gdyby wszystkie trzy ryby dwóch lub więcej drużyn byłej tej samej wagi, o miejscu w klasyfikacji końcowej zadecyduje godzina zgłoszenia pierwszej zgłoszonej przez drużynę ryby.
10.4. w fazie eliminacyjnej nie ma podziału na sektory, a awans do fazy finałowej uzyskają zespoły z trzech pierwszych miejsc każdej z eliminacji
10.5. w fazie finałowej łowisko będzie podzielone na cztery sektory po 15 drużyn każdy

10.6. Klasyfikacja ustalana jest według takich samych zasad jak w zawodach eliminacyjnych, czyli do punktacji zaliczane są 3 największe ryby.

Jeżeli dwie lub większa liczba drużyn uzyska taką samą liczbę punktów za złowione punktowane ryby, to o wyższym miejscu decyduje w kolejności: wyższa waga największej ryby, a gdy jest równa, to drugiej ryby względem wielkości, a gdy i ta jest równa to ryby trzeciej. W przypadku gdy wagi wszystkich ryb są równe, to o wyższym miejscu decyduje czas złowienia pierwszej ryby zaliczonej do punktacji końcowej. Za czas złowienia uważa się godzinę powiadomienia sędziego.

10.7. w klasyfikacji generalniej fazy finałowej nagradzane są 3 pierwsze miejsca oraz po 3 najlepsze zespoły w każdym z sektorów, wykluczając już drużyny które zajęły miejsca na podium
10.8. w klasyfikacji indywidualnej organizator przewidział nagrodę dla łowcy największej ryby w fazie finałowej, tzw. BIG FISH. W przypadku gdy dwóch lub większa liczba zawodników będzie miała rybę o tej samej najwyższej wadze, o zwycięstwie w tej kategorii decyduje czas złowienia tej ryby. Za czas złowienia uważa się godzinę powiadomienia sędziego sektorowego.
10.9. drużyna która zajmie pierwsze miejsce w fazie finałowej ma zagwarantowany bezpłatny udział w kolejnej edycji ligi mistrzów od razu w fazie finałowej jako obrońca tytułu.
10.10. organizator przewidział podstawową pulę nagród o łącznej kwocie 530 000 PLN netto. szczegółowy podział nagród wygląda następująco:
– I miejsce w klasyfikacji generalnej – 250000 PLN netto
– II miejsce w klasyfikacji generalnej – 100000 PLN netto
– III miejsce w klasyfikacji generalnej – 50000 PLN netto
– Największa Ryba zawodów(Big Fish) zawodów – 30000 PLN netto
przewidziane są również nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca w sektorach, po wykluczeniu drużyn nagrodzonych w klasyfikacji generalnej:
– I miejsce w sektorze – 12000 PLN netto
– II miejsce w sektorze – 8000 PLN netto
– III miejsce w sektorze – 5000 PLN netto
10.11. pula ta może ulec zwiększeniu o czym organizator, będzie informował za pośrednictwem swojej strony www, i social mediów
10.12. wszelkie nagrody pieniężne zostaną wypłacone na konta wskazane przez drużyny w umowie podpisanej po zakończonej fazie finałowej, w terminie 90 dni.
10.13. wszystkie nagrody przewidziane w  ICCL będą miały opłacony przez organizatora podatek dochodowy w formie ryczałtu od wygranych w sporcie w kwocie 10% zgodnie art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym osoby otrzymujące nagrody w naszych zawodach nie będą musiały odprowadzać podatku od otrzymanej kwoty.
10.14. trzy najlepsze zespoły w każdej z eliminacji oraz trzy najlepsze zespoły z fazy finałowej otrzymają pamiątkowe puchary

11. Łowiska

11.1. Karpiowa Liga Mistrzów odbędzie się na 17 zbiornikach wodnych, po jednym dla każdej eliminacji i finału
11.2. na łowiskach obowiązują wewnętrzne regulaminy do których organizator zobowiązał się dostosować, z tego też faktu zawodnicy będą informowani za pomocą strony www, social mediów organizatora, a także drogą mailową o takich odstępstwach od niniejszego regulaminu. Tak by każda drużyna mogła się do tych zmian dostosować.
11.3. wielkość i kształt danego łowiska decydować będzie o formie rozgrywania zawodów rzut/wywózka. O czym organizator poinformuje za pomocą swojej strony www oraz social mediów
11.4. Zgodnie z ustawą o Rybactwie Śródlądowym każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej, dlatego też zwracamy uwagę, by każdy startujący w naszych zawodach zawodnik taką kartę posiadał.

12. Postanowienia końcowe12.1. niniejszy regulamin jest własnością Fundacji Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie. Kopiowanie go, powielanie i wykorzystywanie do własnych celów jest zabronione
12.2. organizator zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie trwania zawodów
12.3. każda drużyna zobowiązana jest pozostawić po sobie bezwzględny porządek na zajmowanym stanowisku
12.4. każda drużyna przed startem w zawodach zobowiązana jest do wpłaty kaucji w kwocie 100 zł na zabezpieczenie porządku na łowisku. Kaucja przepada, gdy organizator po zakończonych zawodach stwierdzi bałagan na stanowisku. W innym przypadku kaucja wraca na konto z którego została wpłacona w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów.
12.5. organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez drużyny zostaną zwrócone na konto z którego zostały wpłacone.
12.6. każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją, oraz o podpisanie oświadczenia RODO o przetwarzaniu danych osobowych prze Fundację Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie. Oba oświadczenia organizator wysyła zarejestrowanym zespołom drogą mailową. Zawodnicy którzy nie podpiszą w/w oświadczeń nie będą mogli wziąć udziału w zawodach
12.7. zawodnik podpisując oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu wyraża jednocześnie zgodę, na fotografowanie i filmowanie organizatora, oraz publikację tych materiałów w mediach organizatora i w mediach z nim współpracującymi
12.8. gdyby w trakcie trwania zawodów któraś z drużyn chciała się wycofać, należy o tym fakcie powiadomić sędziego głównego.